شرکت نیتا اقتصاد رایا به توجه با اینکه قدرت خرید کالا و استفاده از خدمات در بین مردم جامعه به شدت پایین آمده و همچنین برای بهتر شدن اوضاع مشاغل، بر این شد اقدام شایان توجهی مبنی بر ارایه کارت تخفیف چند منظوره رفاهی و خدماتی به نام رایا کارت نموده است و در این راستا با مشاغل صاحب نام، جویای نام و تراز اول کشور به صورت جداگانه توافقی نموده است تا هر ایرانی با دردست داشتن یک رایا کارت به مدت معین از امکانات درمانی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی، غذایی، تجاری و … طرف قرارداد با این شرکت که بصورت تدریجی در حال افزایش در سراسر کشور می باشد با تخفیف واقعی ۱۰ الی ۶۰ درصدی از کالا یا خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر بهرمند گردد.