رایا حسابدار

رایا حسابدار

شرکت نیتا اقتصاد رایا خدمات حسابداری ذیل را انجام می دهد:

 • طراحی و استقرار کدینگ و سیستم حسابداری انبار و فاکتورهای خرید و فروش
 • آنالیز سیستم حسابداری ، عارضه یابی
 • مشاوره مالی در جهت توانمندسازی مدیران
 • طراحی و تهیه لیست حقوق دستمزد و فیش حقوقی
 • تهیه مغایرت بانکی و ثبت آن
 • صدور اسناد حسابداری و کنترل حسابها و رفع مغایرت حسابها
 • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و قبولی آنها و پلمپ دفاتر
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های ارزش افزوده و معاملات فصلی و اظهارنامه مالیاتی
 • تهیه و ارسال مالیات، لیست حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی
 • طراحی و اجرای سیستم دستی، کامپیوتری و تبدیل آن به یکدیگر
 • ثبت نام برای دریافت کد اقتصادی